Wie wij zijn

Licensed NLP Master Trainer Joost van der Leij

Licensed NLP Master Trainer Joost van der Leij

“Wie ben jij dan wel niet dat je denkt te kunnen bepalen wat NLP is?” Hoe vaak ik die vraag nu reeds heb gehoord. Het antwoord bestaat uit drie delen, namelijk een antwoord gebaseerd op autoriteit, op effectiviteit en op basis van inhoudelijkheid.

Autoriteit
Wij Nederlanders houden niet van autoriteiten en al helemaal niet als autoriteiten ons vertellen dat we iets niet goed doen. Dat is de reden dat Anti-NLPers ook Richard Bandler afvallen. Aan Jezus kunnen we vandaag de dag niet meer vragen wat hij nu eigenlijk heeft bedoeld. Maar Richard Bandler leeft nog en je kan het hem vragen. Sterker nog, wij organiseren om de zoveel tijd een groot evenement met Richard Bandler. Dus hij komt zelfs naar Amsterdam. Gemakkelijker kunnen we je het niet maken.

Richard Bandler is helder. Hij heeft NLP bedacht en hij mag verzinnen wat wel en wat niet onder NLP valt. Aan NLP Trainers waar hij vertrouwen in heeft, geeft hij een licentie zodat duidelijk is dat zij NLP gebruiken zoals hij dat wil. NLP Trainers waar hij veel vertrouwen in heeft certificeert hij tot Licensed NLP Master Trainer®. Deze website valt onder de verantwoordelijkheid van stichting NLP Kring. Stichting NLP Kring organiseert meer dan 1200 in NLP geïnteresseerde mensen. Meer dan honderd NLP professionals, zowel NLP coaches als NLP Trainers, volgen de visie op NLP zoals stichting NLP Kring die verkondigt. Deze visie is geheel in lijn met de visie op NLP van The Society of NLP. Zozeer zelfs dat de voorzitter van stichting NLP Kring, Joost van der Leij, door Richard Bandler persoonlijk is gecertificeerd tot Licensed NLP Master Trainer®.

Daarnaast publiceren stichting NLP Kring en Joost van der Leij enorm veel materiaal over NLP. Diverse websites, het grootste openbare NLP forum in Nederland en België met meer dan 1300 discussies over diverse NLP onderwerpen en tal van boeken, waaronder “Breintraining: handboek voor moderne NLP”. Alles is openbaar en nergens is zoveel te vinden over NLP als onder de auspieciën van stichting NLP Kring. Partijen die het niet eens zijn met de visie op NLP van stichting NLP Kring hebben alle gelegenheid om inhoudelijk aan te geven wat en waar deze visie op NLP niet goed is. Dit gebeurt echter zelden of nooit. Weliswaar wordt er door Anti-NLPers met regelmaat gesteld dat het niet goed is, maar praktisch nooit wat er niet goed is. En die enkele keer dat het wel gebeurt, zoals in het voorbeeld van Jaap Hollander, NLP trainer van het IEP, dan blijkt de inhoudelijke reactie onthullend te zijn over het gebrek aan kennis over NLP en wordt de kritiek eenvoudig weerlegd.

Kortom, NLP is wat Richard Bandler zegt dat NLP is en stichting NLP Kring verwoordt prima wat Richard Bandler vindt dat NLP is.

Effectiviteit
NLP is een hele krachtige technologie waarmee je veel kan bereiken. Zelfs NLP op een verouderde, verkeerde en anti-manier gedaan, is nog steeds krachtig genoeg om er iets mee te bereiken. Als dit niet zo zou zijn, dan ware al die Anti-NLPers nooit zover gekomen als dat ze nu zijn. Voor een groot deel is hun succes te danken aan een gebrek aan goed opgeleide NLP Trainers die opkwamen voor de juiste versie van NLP, maar voor een belangrijk deel ook dankzij de kracht van NLP. Daar bestaat geen misverstand over.

Desalniettemin, is de effectiviteit van NLP die op de juiste manier wordt beoefend aanzienlijk krachtiger dan anti-NLP. Uniek in de wereld doet stichting NLP Kring aanzienlijke moeite om alles wat haar NLP professionals doen, zowel de NLP coaches als de NLP Trainers, te onderbouwen met statistiek. Uit deze statistiek blijkt klip en klaar hoe effectief NLP is wanneer het op de juiste manier wordt gedaan. Dan zie je grote verschillen tussen de juiste vorm van NLP en anti-NLP. De meeste Anti-NLPers weten dit en doen om die reden absoluut geen enkel onderzoek. Bij enkele uitzonderingen zoals weer bij Jaap Hollander van het IEP zie je veel slechtere resultaten die ook nog eens moeten worden opgepoetst met wetenschapsfraude en pseudowetenschap.

Inhoudelijkheid
Maar het sterkste punt waar eenieder ons gemakkelijk op kan controleren, is de inhoud van NLP zelf. Hoewel er veel van mening wordt verschild over hoe NLP er in zijn geheel uitziet, is er verdacht veel overeenstemming over wat in elk geval tot de kern van NLP behoort. Er is niemand binnen het NLP wereldje die betwist dat de NLP vooronderstellingen, het metamodel of strategieën niet tot NLP zouden behoren. Uitgaande van het gegeven dat iedereen het er met elkaar over eens is dat deze drie zaken tot de kern van NLP behoren, is het vrij gemakkelijk om bij andere zaken te testen in hoeverre ze in lijn met deze drie kernonderdelen zijn of juist daar tegenin gaan.

Omdat het metamodel aangeeft wat de regels van zuivere en precieze communicatie dienen te zijn, is het metamodel leidend. Vandaar dat we je bij onze punten die aangeven dat je met anti-NLP te maken hebt ook steeds hebben verwezen naar het metamodel. Dat is ook de reden dat praktisch niemand de discussie over wat NLP wel of niet is, durft aan te gaan. Bijna alle Anti-NLPers voelen zich zo onzeker over hun kennis en kunde op NLP gebied dat zij elke vorm van discussie uit de weg gaan. Temeer ook omdat zij weten dat wat zij zeggen tegenstrijdig is met wat het metamodel zegt.

Het gaat zelfs zover dat je willekeurig welke NLP handleiding van een NLP opleiding van een Anti-NLPer kan openslaan en de grove fouten, tegenstrijdigheden en anti-NLP vliegen je om de oren. Wij hebben ondertussen vele NLP handleidingen van Anti-NLPers onder ogen gezien en stuk voor stuk sprak daar maar één ding uit: anti-NLP! Dus kijk goed uit bij wie je een NLP opleiding gaat doen, want de kans is groot dat je bij een Anti-NLPer uitkomt, tenzij je goed op de hoogte bent van de verschillen tussen anti-NLP en NLP en hier goed op let wanneer je met een NLP opleiding en een NLP trainer te maken hebt.