Wat is NLP?

NLP

NLP

Er zijn al talloze plekken op het internet waar de vraag Wat is NLP? wordt beantwoord. Voor dit artikel gaan we ervan uit dat je al aardig op de hoogte bent van wat NLP is. Mocht je echt de basis willen weten van Wat is NLP? ga dan naar: Wat is NLP?

Neuro-Linguïstisch Programmeren is bedacht door Richard Bandler en geholpen groot te worden met behulp van John Grinder en daarna mensen als Tad James, Tony Robbins en Robert Dilts. Er zijn vele Anti-NLPers die hard proberen om te doen alsof Richard Bandler werk van mensen voor hem heeft gekopieerd, dat anderen dan Richard Bandler NLP hebben bedacht of dat de invloed van Richard Bandler niet zo groot is geweest. Maar de waarheid is dat zonder Richard Bandler er geen NLP zou zijn geweest. Tegelijkertijd geldt wel dat zonder John Grinder, Tad James, Tony Robbins, Robert Dilts of wie dan ook NLP uiteindelijk ook groot was geworden. Het had misschien langer geduurd en we zijn dankbaar voor alle bijdragen die hebben geholpen bij het populair maken van NLP. Desalniettemin dient klip en klaar te zijn dat NLP door Richard Bandler is bedacht en dat hij alle grote concepten van NLP heeft uitgevonden.

Het woord NLP geeft precies antwoord op de vraag Wat is NLP? NLP is je brein (Neuro) met woorden (Linguïstisch) slimme dingen leren (Programmeren). Anti-NLPers willen je laten geloven dat je met NLP excellent gedrag kan “modelleren” en je zo eigen kan maken. Dit is een valse voorstelling van zaken. Modelleren bleek fout te zijn en het ging nooit om ergens excellent in te worden. NLP ging en gaat nog steeds om slim gedrag elegant in kaart te brengen zodat je het jezelf gemakkelijk eigen maakt en goed kan doorgeven aan andere mensen. Dat lijkt een subtiel verschil, maar is van wezenlijk belang omdat je bij excellentie het levensgrote risico loopt om in de valkuil van een survival bias te lopen.

Wat is NLP?

Om slim gedrag elegant in kaart te brengen, maakt NLP gebruik van strategieën. Een NLP strategie bestaat uit een sequentie van intern en extern gedrag. NLP heeft een methodiek genaamd “submodaliteiten” waarmee het interne gedrag tot in detail kan worden vastgelegd. Naast de misleiding van Anti-NLPers door dit uitzoeken van een strategie te presenteren als modelleren terwijl een model de complete verzameling van alle relevante strategieën is, zie je bij Anti-NLPers ook dat in hun uitgebreide strategie beschrijvingen nooit submodaliteiten worden genoemd. Om deze redenen zijn deze uitgebreide strategie beschrijvingen, als je al een sequentie van intern en extern gedrag bevatten, waardeloos.

Van groot belang is het bij NLP om tijdens dit uitzoeken van een strategie ervoor te zorgen dat er zo min mogelijk interpretatieproblemen en miscommunicatie kan bestaan. Hiervoor heeft NLP het metamodel. Met het metamodel kan je taal ontdoen van zoveel mogelijk risico’s op problemen rond miscommunicatie en interpretatie. Het metamodel kent twaalf regels waar communicatie aan dient te voldoen om ervoor te zorgen dat er geen relevante details onnodig worden weggelaten, verdraaid of gegeneraliseerd. Bij Anti-NLPers zie je dat hun communicatie keer op keer deze twaalf regels wel overtreedt.

Op zich hoeft zo’n overtreding geen probleem te zijn. NLP heeft ontdekt dat een van de slimme strategieën om jezelf aan te leren het beïnvloeden van andere mensen is. Bij beïnvloeding overtreed je bewust en expres de twaalf regels van het metamodel. Bij Anti-NLPers zie je echter dat er helemaal geen sprake van is dat hun overtredingen van de twaalf regels van het metamodel expres en bewust zijn. Dit wordt onbewust en per ongeluk gedaan en dat is een van de zaken die hen tot een Anti-NLPer maakt.

Een aantal slimme NLP strategieën is zo belangrijk om te leren dat deze verder tot NLP techniek zijn ontwikkeld. Er zijn NLP technieken voor de vier belangrijkste onderdelen van het leven:

1) je goed voelen;
2) geen last hebben van nare herinneringen;
3) in plaats van zorgen maken over de toekomst deze met vertrouwen tegemoet zien;
4) stopppen met piekeren;

Bij Anti-NLPers zie je dat ze geen idee hebben hoe ze dit voor zichzelf zouden kunnen bereiken. Laat staan dat Anti-NLPers andere mensen met NLP zouden kunnen helpen. Veel oud-NLP-cursisten en oud-NLP-clienten met wie wij de afgelopen tien jaar hebben gewerkt, waren dan ook stomverbaasd wanneer zij eindelijk NLP technieken leerden waar ze concreet iets mee konden en vandaag de dag nog steeds kunnen. Dat is hen nooit te verwijten, want de volle verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij hun NLP trainers die feitelijk Anti-NLPers zijn. Dus wanneer je NLP gaat doen, controleer dan goed dat je nooit te maken hebt met een Anti-NLPer.

Wanneer je de vier NLP basistechnieken om je goed te voelen, nare herinneringen te neutraliseren, zorgen over de toekomst weg te nemen en te stoppen met piekeren je eigen wil maken, dan zijn de mensen van Zakelijk NLP zo goed geweest om hun uitstekende gratis rapport waarin deze vier NLP basistechnieken tot in detail zijn beschreven ter beschikking te stellen. Dus, vul je gegevens in het onderstaande formulier in en je krijgt het meteen thuis gestuurd:

Als alternatief kan je ook het boek “Breintraining: handboek voor moderne NLP” bestuderen waar deze vier NLP basistechnieken ook uitgebreid worden beschreven. Breintraining kost 19,75 inc. 6% BTW en is het meer dan waard omdat het het allerbeste boek over NLP is in het Nederlands. “Breintraining” bestel je met het volgende formulier:

Breintraining: handboek voor moderne NLP
€19.75