HNLP is anti-NLP

HNLP is anti-NLP

HNLP is anti-NLP

HNLP staat voor Humanistic Neuro-Linguistic Psychology. Het is moeilijk om online een goede definitie van HNLP te vinden. Helaas blijft het bij de volgende buzzwoorden:

HNLP (Humanistic Neuro-Linguistic Psychology) creatively integrates quantum physics, modern neuro science, hypnosis, accelerated learning, spirituality, and common sense with classic NLP. In a nut shell HNLP is the study of how our Mind creates our reality through language and behaviour.

bron

Met die buzzwoorden is echter meteen vast te stellen dat HNLP anti-NLP is en alleen maar aan NLP refereert om de goede naam van NLP te gebruiken hun eigen diensten te verkopen. Nu ben ik er een groot voorstander van dat als mensen zelf iets verzinnen dat ze het een eigen naam geven. En HNLP is beter dan alleen NLP gebruiken. Maar omdat HNLP voorals hNLP wordt geschreven heeft het er alle schijn van dat HNLP trainers en coaches mensen willen misleiden door te denken dat ze aan een soort verbeterde versie van NLP doen.

Dat is geenszins het geval. HNLP is anti-NLP. De eerste aanwijzing daarvoor is dat HNLP zichzelf psychologie noemt. NLP is juist ontwikkeld als kritiek op de psychologie. Psychologen denken ten onrechte dat zij objectieve kennis over de mens verzamelen, terwijl NLP juist draait om de subjectieve beleving van personen. Meestal is het zo dat als trainers of coaches psychologie mengen met NLP dat het brouwsel anti-NLP is.

Dat zie je ook terug in het verwijzen naar moderne neurowetenschappen. Nu is het heel goed als trainers en coaches kennis nemen van bevindingen van neurowetenschappers. Maar die bevindingen klakkeloos overnemen zoals sommige HNLP trainers suggereren dat ze doen, is anti-NLP. De kans is uiteraard groot dat het hier alleen om grootspraak gaat, omdat nergens concreet wordt uitgelegd welke neurowetenschap dan op welke wijze is geïntegreerd. Maar zelfs dan blijft het anti-NLP. Wetenschap draait namelijk om oorzaak/gevolg redeneringen, terwijl NLP met het metamodel laat zien dat oorzaak/gevolg een verdraaiing van de werkelijkheid is. Kortom, je kan als NLP beoefenaar wetenschap op geen enkele manier zo maar gebruiken zonder gedegen verhaal over hoe je naar wetenschap kijkt. Wat HNLP doet, is anti-NLP.

Sowieso is het risico dat het om sprookjes gaat groot als je quantum mechanica en spiritualiteit in een zin ziet met persoonlijke ontwikkeling. De regel is dat als het woord “quantum” gekoppeld wordt aan persoonlijke ontwikkeling dat de trainers en coaches in kwestie geen idee hebben waar ze het over hebben. Precies zoals bij HNLP het geval is. Dat wordt nog eens extra benadrukt door het in één en dezelfde zin zowel te hebben over neurowetenschappen als dat je je eigen werkelijkheid creëert. Er is geen enkele neurowetenschapper die denkt dat je je eigen werkelijkheid creëert. Denken dat je eigen werkelijkheid creëert is slecht begrepen NLP. Het komt vaak voor dat mensen die aan anti-NLP doen, NLP slecht hebben doorgrond.

Uiteraard delen de meeste HNLP trainers en coaches wel een sneer uit naar NLP. Ze zijn immers beter dan NLP. Meestal is dat het idee dat NLP werkt met vaste technieken en methoden. Dat is vergissing nummer één. NLP op Practitioner niveau werkt met methoden en technieken, terwijl NLP op Master Practitioner niveau werkt op basis van het creëren van een nieuwe, speciaal op één persoon gerichte, aanpak. Helaas, is het niveau van de meeste NLP opleidingen zo laag dat wat zij verkopen als NLP Master Practitioner of NLP Trainer opleiding nooit het niveau van de NLP Practitioner ontstijgt. Dit is echter een probleem van het gebrek aan kwaliteit bij veel NLP trainers, maar heeft niets te maken met NLP.

De tweede vergissing is dat vaste methoden en technieken niet zou betekenen dat die niet op maat worden ingezet. Bij alle NLP technieken ben je eerst aan het uitzoeken hoe iemand zijn gedrag en innerlijk leven heeft georganiseerd zodat je een standaard techniek op maat in zet bij die persoon.

De conclusie is dan ook dat HNLP vooral een hypnotische verhaaltje is om mensen te lokken naar een eigen variant van NLP. Daar is niet fout als je dat onder een eigen naam doet. HNLP is daarvoor een prima eigen naam die tegelijkertijd verdacht misleidend is om mensen het idee te geven dat het hier om een verbeterde versie van NLP zou gaan. Dat is geenszins het geval. HNLP is anti-NLP.