De Anti-NLPer

Richard Bandler

Richard Bandler

Hoe herken je een Anti-NLPer? Anti-NLPers komen in alle vormen en maten voor. Het enige dat zij gemeen hebben is dat het gedachtegoed dat zij mensen aanleren en waarmee ze mensen infecteren tegen NLP indruist terwijl ze ten onrechte claimen dat dit NLP zou zijn. Verder kan je een onderscheid maken tussen waarschuwingssignalen dat er iets mis is en bewijzen dat het volkomen fout zit.

 

Waarschuwingssignaal 1: afvallen Richard Bandler
Nu is Richard Bandler geen Jezus en NLP geen religie, dus er is geen sprake van afvalligheid. Maar als NLP trainers hard hun best doen om Richard Bandler uit de geschiedenis van NLP te schrijven dan is er wel een probleem. Als het IEP, een van Nederlands grootste NLP instituten, Richard Bandler wegzet als toneelhypnose dan is dat niet alleen laster, maar ook de persoon afvallen die alles voor hen mogelijk heeft gemaakt. Het laat zien dat net zoals bij de katholieke kerk je weliswaar groot kan zijn, maar toch de kern van de boodschap zo slecht hebben begrepen dat er anti-nlp wordt gedoceerd in plaats van NLP. Dus wanneer je een NLP trainer Richard Bandler hoort afvallen, dan heb je een flinke waarschuwing dat je met een Anti-NLPer te maken hebt.

Waarschuwingsignaal 2: geen NLP licentie
Alleen NLP Trainers die een licentie hebben om NLP te mogen gebruiken, mogen The NLP Seal of Quality hanteren. Alleen NLP Trainers met een licentie zijn verbonden met The Society of NLP van Richard Bandler. Nu is het helaas zo dat ook binnen The Society of NLP het heel soms wel eens voorkomt dat er een Anti-NLPer doorheen glipt. Maar over het algemeen kan je gerust stellen dat het ontbreken van The NLP Seal of Quality een waarschuwingssignaal is dat je met een Anti-NLPer te maken hebt.

Waarschuwingssignaal 3: modelleren
“Modelleren” is een woord dat veelvuldig door Anti-NLPers wordt gebruikt om hun als NLP afgeschilderde trainingen te verkopen. Sowieso geldt dat bij Anti-NLPers de nadruk veel meer ligt op het verkopen van trainingen dan daadwerkelijk zelf NLP eigen maken en andere mensen met NLP helpen. Zo zie je bijna nooit een trainer die een Anti-NLP blijkt te zijn zijn diensten als coach aanbieden. Deze Anti-NLPer weet namelijk maar al te goed dat hij als coach niets voor elkaar krijgt en om problemen dan maar te verkomen richt hij zich op het verkopen van zijn trainingen. Vaak door gebruik te maken van het woord “modelleren”. Dus wanneer je tegen een NLP trainer aanloopt waar “modelleren” in de training zit, dan weet je dat je een waarschuwingssignaal hebt dat het hier om een Anti-NLPer gaat.

Bewijs 1: systemisch werken
Systemisch werken, ook in de vorm van familieopstellingen, is een vorm van psychotherapie. NLP is in de jaren zeventig van de vorige eeuw bedacht als beweging tegen de psychotherapie. Bij systemisch werken ga je onder andere op zoek naar de oorzaak van de problemen van de persoon in kwestie. Het maken van oorzaak/gevolg redeneringen is een overtreding van een van de twaalf regels van het metamodel. Dus wanneer je, zoals bijvoorbeeld bij het NTI-NLP, een ander groot NLP instituut, ziet dat er wordt gewerkt met systemisch werken dan heb je bewijs dat er hier geen NLP trainingen worden gegeven, maar anti-NLP.

Bewijs 2: het veld
NLP is een metadiscipline voor het elegant in kaart brengen van slim gedrag. Echter, als je NLP puur als metadiscipline zou onderwijzen dan zou de training erg saai worden en ook dat is geen goed teken. Vandaar dat alle NLP trainingen NLP altijd binnen een bepaald kader geven. Een van die kaders is bij menig training spiritualiteit. Dat is op zich geen enkel probleem, want spiritualiteit is ook menselijk gedrag en dus kan je slim spiritueel gedrag met NLP in kaart brengen. Wat echter wel tegen NLP in gaat, is om de oorzaak van spirituele ervaringen te duiden. Immers opnieuw overtreedt dit een van de twaalf regels van het metamodel dat tot de kern van NLP behoort. Bij veel spirituele NLP opleidingen zul je horen dat “het veld” de oorzaak is van spirituele ervaringen. Zodra je dit hoort, dan heb je het bewijs in handen dat het hier allerminst om NLP gaat, maar om anti-NLP.

Bewijs 3: logische niveaus
Logische niveaus zijn een soort NLP versie van de piramide van Maslow. Het probleem bij logische niveaus is dat ze op geen enkele manier logisch zijn. Toen dit een aantal Anti-NLPers duidelijk werd, werd opeens gesuggereerd dat het om neurologische niveaus ging. Ook dat is onzin. De werkelijkheid is dat het model van logische niveaus binnen NLP zo slecht is dat er geen enkele rechtvaardiging voor is. Wat wel tot de kern van NLP hoort is feedback. Binnen NLP wordt feedback gebruikt om zaken beter te maken. Elke NLPer die met de feedback over logische niveaus wordt geconfronteerd die kan niet anders dan stoppen met logische niveaus. Dat betekent dat wanneer je tegen een trainer aanloopt die wel logische niveaus in zijn training heeft zitten, er nooit sprake kan zijn van NLP en alleen maar van anti-NLP.

NLP is te waardevol om het te laten verpesten door Anti-NLPers. Het is echter veel gemakkelijker om Anti-NLPer te zijn dan om ervoor te zorgen dat je goed wordt opgeleid. Dankzij de gemakzucht van de mens zijn er veel meer Anti-NLPers dan NLP Trainers. Dit betekent voor jou dat wij hopen dat je bewust de keuze maakt om nooit in zee te gaan met Anti-NLPers en dat je er juist voor kiest om getraind te worden door echte NLP Trainers om misschien zelf later ook een echte NLP Trainer te worden.

Omdat het altijd beter is om iets zelf te ervaren dan ergens kennis van te nemen, zijn we blij dat de mensen van Zakelijk NLP hun briljante rapport over de vier NLP basistechnieken voor een goed leven gratis ter beschikking stellen. Wanneer je zelf wilt ervaren hoe correcte en juiste NLP werkt, vraag dan met het onderstaande formulier dit rapport op: