Welkom bij anti-NLP

Friedrich Nietzsche

Friedrich Nietzsche

In 1885 publiceerde Friedrich Nietzsche een boek met de provocatieve titel “De Antichrist”. Het boek zelf neemt voor moderne maatstaven een zeer uitgebalanceerd standpunt over Jezus en christenen. Persoonlijk ken ik genoeg christenen die zich prima kunnen vinden in de lezing van Nietzsche.

Wat Nietzsche op briljante wijze duidelijk maakt is dat het gedachtegoed van de meeste hedendaagse christenen haaks staat op het gedachtegoed van Jezus zelf. Om die reden kan je de meeste christenen juist anti-christenen noemen. Nietzsche laat namelijk aan de hand van het evangelie zien dat er voor Jezus geen hiernamaals was, maar dat Jezus pleitte voor een gemoedtoestand waarbij je in dit leven al in de hemel waande. Omdat er in de hemel geen sprake van conflicten kan zijn, zag Jezus dan ook nergens conflicten en weigerde hij zich dan ook te verdedigen tegen beschuldigingen aan zijn adres. Met zijn kruisdood demonstreerde Jezus dat je zelfs het allerergste lot kan ondergaan terwijl je in een gemoedstoestand blijft waarbij je je in de hemel blijft wanen.

Dit gedachtegoed lijkt verdacht veel op wat toch een behoorlijke grote groep NLP trainers meent dat Neuro-Lingu├»stisch Programmeren (NLP) inhoudt. Toch wijst het NLP gedachtegoed wanneer het goed wordt begrepen zo’n houding af. Om deze en andere redenen kan je echter wel met een gerust hart zeggen dat grote groepen NLP trainers die claimen NLP te doen feitelijk aan iets doen dat zover afstaat van waar NLP werkelijk om draait. Er is hier dan ook geen sprake van NLP trainers, maar van Anti-NLPers.

Je begrijpt meteen dat tegen anti-NLP ferm dient te worden opgetreden. NLP is een krachtige, vernieuwende en levensreddende methodiek die waardevol genoeg is om te voorkomen wat er nu dreigt te gebeuren. Namelijk dat net zoals bij de christelijke kerk er een groep NLP trainers NLP zodanig invult dat NLP tot anti-NLP verwordt.

Op Anti-NLP hopen we drie dingen te bereiken:

1) goede voorlichting over wat NLP inhoudt, doet en wat je er mee kan bereiken;
2) helder weer te geven wat tekenen zijn die op anti-NLP wijzen en hoe je Anti-NLPers kan herkennen;
3) je rekruteren voor de strijd tegen anti-NLP om zo ervoor te zorgen dat NLP zoals NLP bedoeld is voor de toekomst, onze kinderen en het nageslacht behouden blijft.